Monday, 8 January 2007

SIYABONGA MAMA AFRIKA (MASAKHANE)

Ngiwu ambe umhlaba wonk ba ... Ngaze ngaba tshela ngo sizi ebesinalo... Silubonile nosizo lwabe zizwe... Sithi enkosi, enkosi siyabonga... Siyabonga, rea leboha... ... Enkosi bantnbomntanami... Ibokanakel, imi sebenze yenu... Sibabonile be didizela... Ngo June sixteenth 1976... Sengi buyele mna sengibuyile khaya... Kwasi kwamnand, ekhaya we vumanibo... He mn He mn He mn... mina ku mele ngakhiwe nguwe... wena wakkiwe yimi... thina sonke masakhane... yebo masahkane yebo masakhane... ... Enkosi bo mama bomthandaze... Izwakel, imi thandazo yenu... ngoba thina sinjenje sinjenjenje... Ngmithandazo... ... Enkosi zinkokheli, enkosi bafundis... Bethu sithi ngo babu sisulu, enkosi babu thambo, enkosi enkosi Madiba... ... woh siyabonga john dube, siyabonga babulu tuli, siyabonga buthelezi! ...

"Masakhane (let's build up one another)" is a call for unity and hope in the post-apartheid era. Makeba calls upon the people oF south africa to work together to build the nation and ensure a better future for all... Need to say more??? Maybe this: Siyabonga mama afrika, siyabonga rea leboha!


Ngiwu ambe umhlaba wonk ba ... Ngaze ngaba tshela ngo sizi ebesinalo... Silubonile nosizo lwabe zizwe... Sithi enkosi, enkosi siyabonga... Siyabonga, rea leboha... ... Enkosi bantnbomntanami... Ibokanakel, imi sebenze yenu... Sibabonile be didizela... Ngo June sixteenth 1976... Sengi buyele mna sengibuyile khaya... Kwasi kwamnand, ekhaya we vumanibo... He mn He mn He mn... mina ku mele ngakhiwe nguwe... wena wakkiwe yimi... thina sonke masakhane... yebo masahkane yebo masakhane... ... Enkosi bo mama bomthandaze... Izwakel, imi thandazo yenu... ngoba thina sinjenje sinjenjenje... Ngmithandazo... ... Enkosi zinkokheli, enkosi bafundis... Bethu sithi ngo babu sisulu, enkosi babu thambo, enkosi enkosi Madiba... ... woh siyabonga john dube, siyabonga babulu tuli, siyabonga buthelezi! ...

"Masakhane (let's build up one another)" is a call for unity and hope in the post-apartheid era. Makeba calls upon the people oF south africa to work together to build the nation and ensure a better future for all... Need to say more??? Maybe this: Siyabonga mama afrika, siyabonga rea leboha!


No comments: